HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Thời gian qua, hoạt động xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng. Hiệu quả hoạt động của các mô hình đã cổ vũ ý thức, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định các mô hình này đóng vai trò rất quan trọng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn… nhằm phát huy hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó mô hình “ Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên” được triển khai tại 147/147 khu dân cư trên địa bàn; mô hình “ Tiếng mõ an ninh” triển khai tại 11 thôn với 239 hộ tham gia; mô hình “ Hộ kinh doanh lưu trú tự quản về an ninh trật tự ” được triển khai tại thị trấn Phủ Thông; mô hình “ Trường học đảm bảo an toàn giao thông” triển khai tại trường THPT Phủ Thông và mô hình “ Quản lý giáo dục người mới công đồng” được triển khai tại 9 thôn trên địa bàn xã Vi Hương. Các mô hình đều được xây dựng theo hướng thiết thực, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích, yêu cầu của Nhân dân, hiện đang phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

 Mô hình  “Tiếng mõ an ninh” tại thôn Nà Sang phát huy hiệu quả

Để các mô hình này hoạt động hiệu quả, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng. Vì vậy, các cấp, các ngành trong huyện luôn chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những thủ đoạn phá hoại tư tưởng trên không gian mạng; các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao…Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch liên ngành đã ký kết về công tác bảo đảm an ninh trật tự; mỗi địa phương, mỗi đơn vị chủ động xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế triển khai. Phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương…/.

Ngọc Diệp