Hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

0

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm 2014 đã có 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Bạch Thông đăng ký tham gia.

 

Các trường đều xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào một cách cụ thể, thiết thực. Nét nổi bật của phong trào là các trường đã đẩy mạnh việc dạy học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ cán bộ quản lý đến giáo viên đều được tập huấn về đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh. Các trường học đều đưa phong trào vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của từng cán bộ giáo viên theo từng chủ đề một như: Thi đua trang trí lớp học, vệ sinh môi trường… hầu hết các trường học trên địa bàn đều thường xuyên mỗi tháng tổ chức 1 đến 2 lần các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các trò chơi dân gian cho học sinh với phương châm “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ”. Nhờ việc tăng cường xây dựng môi trường trường học ngày càng thân thiện, chất lượng dạy và học cũng được nâng cao.