Hiệu quả phong trào Bảo vệ ANTQ ở Bạch Thông

Trong những năm qua, công tác vận động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Bạch Thông được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Tân Tiến ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác trong phát hiện, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao. Ông Triệu Quốc Toản – Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Công an xã Tân Tiến cho biết: Để giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, huy động sức mạnh của các hội, ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự; kịp thời thông báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, từ đó nhân dân đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Với địa bàn rộng, nhiều đồi núi và nhiều dân tộc cùng sinh sống, thời gian qua công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bạch Thông gặp không ít khó khăn. Thế nhưng với vai trò là lực lượng nòng cốt, các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bạch Thông đã nỗ lực phát động Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến tất cả mọi đối tượng, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cho quần chúng; kết hợp hình thức họp dân ở thôn, khối phố với nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức đoàn, hội; gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an huyện và các xã, thị trấn còn tích cực bám sát cơ sở, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào thi đua Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của địa phương. Qua đó đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trung tá Trần Anh Tuấn- Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Bạch Thông cho biết: Nhờ không ngừng nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, ý thức tự giác, trách nhiệm về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện từng bước chuyển biến rõ nét. Qua thực hiện mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp nhiều tin giá trị, giúp lực lượng Công an huyện điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến ANTT tại địa phương đạt kết quả, góp phần kiềm chế, kiểm soát các loại tội phạm trên địa bàn, giữ ổn định về ANTT.

Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đến nay huyện Bạch Thông đã thành lập được 155 Tổ an ninh nhân dân ở 155 thôn bản trong toàn huyện; Xây dựng và nhân rộng mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ sở; Tiếp tục duy trì hoạt động của 3 mô hình “Tiếng mõ An ninh” tại các xã Vi Hương, Lục Bình và Nguyên Phúc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Bạch Thông đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 30 thôn bản với gần 900 lượt người tham dự; thu được trên 220 tin liên quan đến ANTT để phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở vững mạnh đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời nhân rộng nhiều mô hình hay trong phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở để tạo thành điểm sáng, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư./.