Hiệu quả mô hình khuyến nông, khuyến lâm

Trong những năm gần đây, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm được triển khai trên địa bàn huyện Bạch Thông đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu thập cho người dân, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Là thôn có truyền thống trồng màu, trong những năm qua nhiều hộ dân thôn Nà Phải, xã Phương Linh đã tích cực trồng rau màu cung cấp cho thị trường hang chục tấn rau mỗi năm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Để rau màu phát triển bền vững đem lại thu nhập cho gia đình, qua các lớp tập huấn phong trào trồng rau sạch đã được người dân trú trọng, hạn chế  tối đa việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng nước ô nhiễm và phân tươi để bón cho cây trồng…từ cách làm đó rau màu của thôn đã được người tiêu dùng tin tưởng, từ sản phẩm rau màu nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng/năm. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Bạch Thông đã có nhiều mô hình khuyến nông, khuyến lâm như mô hình trồng thử nghiệm giống lúa nàng xuân, gieo lúa sạ hàng, cấy lúa theo phương pháp mới hàng rộng, hàng hẹp, trồng thử nghiệm các giống ngô lai, giống lúa, nhân giống đỗ xanh ĐX 208, mô hình trồng rau màu vụ đông, nuôi gà thả đồi, đặc biệt là mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái được triển khai tại một số xã trên địa bàn huyện từ năm 2010 đã đem lại hiệu quả, làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác lạc hậu,  áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, do vậy mà nhiều hộ chăn nuôi có thu nhập hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Cẩm Giàng là một trong những xã có nhiều mô hình khuyến nông khuyến lâm được người dân áp dụng có hiệu quả như mô hình chăn nuôi gà, nuôi lợn, nuôi ong và trồng các loại rau màu do có lợi thế gần thị xã Bắc Kan thị trường tiêu thụ ổn định. Từ các mô hình này mà thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, số hộ nghèo của xã giảm nhanh và bền vững qua từng năm.

Để các mô hình khuyến nông, khuyến lâm phát huy hiệu quả, giúp người nông dân xóa đói giảm nghèo, các ban ngành đoàn thể và cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con nông dân dần được tiếp cận với các mô hình phát triển kinh tế mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng thu nhập và làm giàu trên chính mảnh đất của mình, cùng với địa phương đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.