Hiệu quả hoạt động ở câu lạc bộ “ gia đình phát triển bền vững” xã Quân Bình.

Sau 2 năm triển khai hoạt động các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, bước đầu đã đem lại hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên tham gia từ đó góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng phong trào tàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Quân Bình.

Năm 2013, xã Quân Bình được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng thí điểm mô hình Câu lạc bộ “gia đình phát triển bền vững” tại 5 thôn Thái Bình, Lủng Coóc, Thôm Mò, Nà Búng, Nà Liềng. Những  ngày đầu mới thành lập, mỗi câu lạc bộ chỉ có từ 4 đến 10 thành viên làm nòng cốt, nhưng nhờ sự giúp đỡ của địa phương và công tác tuyên truyền, vận động của Ban Chủ nhiệm nên người dân đã chủ động đăng ký và tích cực tham gia, đến nay các CLB đã thu hút được 115 thành viên là những gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau tham gia, định kỳ hàng quý các CLB sinh hoạt một lần. Đến với CLB, ngoài việc được cập nhật các thông tin về tình hình phát triển kinh tế của địa phương, kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, các thành viên còn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm những kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Từ khi tham gia vào CLB, nhiều gia đình đã trở nên hạnh phúc, ấm no hơn nhờ sự sẻ chia của các thành viên trong CLB. Thông qua sinh hoạt CLB, nhận thức của các hội viên càng được nâng cao, các hộ gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống BLGĐ và Luật Hôn nhân gia đình… Cũng từ khi CLB triển khai đi vào hoạt động, các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn giảm đáng kể, thành viên trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương nhau, an ninh trật tự được bảo đảm, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn. Để các CLB hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, thời gian tới, cần có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, nâng cao chất lượng hoạt động của CLB để thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức của cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư.