HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ VI HƯƠNG

Năm 2018, xã Vi Hương được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới. Sau khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình đã phát huy hiệu quả tốt, đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh cho hơn 200 hộ dân tại 4 thôn trong xã.

 Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Vi Hương cơ bản đáp ứng được nước sinh hoạt cho các hộ dân được hưởng lợi.

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Vi Hương do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư 3,6 tỷ đồng gồm xây mới cửa lấy nước đầu nguồn; bể lọc – bể chứa; hố van; trụ vòi và hệ thống đường ống cấp nước cho 205 hộ dân với 900 nhân khẩu và 04 nhà họp thôn thuộc các thôn: Thủy Điện, Nà Sang, Nà Chá, Cốc Thốc. Bổ sung hệ thống đường ống đến hộ gia đình cấp nước cho 37 hộ dân thuộc thôn Thủy điện từ công trình cấp nước đã có sẵn. Được biết, sau khi công trình cấp nước sinh hoạt được bàn giao và đưa vào sử dụng, chính quyền xã Vi Hương đã thành lập Tổ quản lý, trong đó có đại diện các hộ dân là thành viên. Sau một thời gian đi vào hoạt động, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh tới nhiều hộ dân tại địa phương.