HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ

0

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình mục tiêu, dự án phát triển hệ thống thông tin cơ sở đã được triển khai đưa vào sử dụng, trong đó có truyền thanh cấp xã. hệ thống đài phát sóng phát thanh này đã góp phần tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của chính quyền địa phương có liên quan mật thiết đến người dân ở cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay nhiều các trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện hoạt động chưa thực sự có hiệu quả.

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 17 trạm truyền thanh, trong đó có 15 trạm truyền thanh không dây và 2 trạm truyền thanh có dây, với các thiết bị cơ bản gồm 01 máy phát thanh FM công suất từ 30w đến 100w, bộ thu tín hiệu truyền thanh không dây, loa nén, 01 hệ thống thu tín hiệu phát thanh, 01 hệ thống cột an ten phát sóng cao từ 15 đến 18 mét và một số thiết bị khác. Tổng giá trị đầu tư mỗi trạm truyền thanh không dây này khoảng 200 triệu. Qua hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động, quyết định của chính quyền địa phương, kiến thức khoa học kỹ thuật đến được với người dân được kịp thời hơn, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, theo thống kê hiện nay chỉ có một số trạm truyền thanh các xã hoạt động ổn định, còn lại đã bị hỏng chưa được sửa chữa kịp thời, nhiều trạm truyền thanh đang hoạt động cũng mới chỉ hoạt động ở trung tâm xã, một số cụm loa ở thôn do có địa hình phức tạp, bị che khuất nên không thu được tín hiệu của Trạm truyền thanh xã; nhiều thôn không có nguồn điện cung cấp cho các bộ thu tín hiệu truyền thanh không dây do đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác thông tin tuyên truyền, gây lãng phí nguồn đầu tư của Nhà nước. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hoạt động của trạm truyền thanh còn ít phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương, các trạm đều chưa có phòng lắp đặt máy móc thiết bị riêng, cán bộ vận hành trạm chưa được qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các trạm truyền thanh cơ sở….Trước những khó khăn trên trong những năm qua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn của phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đối với trạm truyền thanh xã được quan tâm thường xuyên và kịp thời, qua đó góp phần duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của trạm truyền thanh xã.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã, phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác điều hành của chính quyền địa phương. Các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và hoạt động trạm truyền thanh xã, có quy định cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ truyền thanh xã, nâng mức phụ cấp để cán bộ phụ trách truyền thanh yên tâm công tác; xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị các trạm truyền thanh không dây thay thế cho trạm truyền thanh cho các xã đã bị hỏng, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các trạm để nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm; đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm truyền thanh xã.