HĐND XÃ VŨ MUỘN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sáng ngày 5/7/2021, HĐND xã Vũ Muộn  tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện Bạch Thông, Phòng Nội vụ huyện và các đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 1.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của UBBC xã về kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX. Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu được bầu là 15 đại biểu, kết quả đã bầu được 15 đại biểu .

Tại kỳ họp, Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phụ trách Đảng bộ xã Vũ Muộn đã khẳng định kỳ họp thứ nhất HĐND xã là kỳ họp có nội dung quan trọng, đó là: bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh: các đại biểu cần tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy của HĐND, UBND xã; ngay sau kỳ họp, HĐND xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, đồng thời các đại biểu HĐND cần nêu cao vai trò người đại biểu nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân.

Ra mắt các chức danh HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Kết quả: ông Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, bà Nông Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Đinh Như Hiếu, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND xã; bà Đàm Thị Hành, Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua báo cáo của UB MTTQ Việt Nam xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết của HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Diệp