HĐND XÃ VI HƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM

Ngày 12/6/2019, HĐND xã Vi Hương tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp.

  

 Toàn cảnh kỳ họp thứ tám HĐND xã Vi Hương 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã triển khai thưc hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết HĐND, một số chỉ tiêu đạt khá và vượt như: Cây lúa thực hiện vượt chỉ tiêu 5%, Cây ngô đạt 91%, Các cây màu khác như khoai lang, đỗ tương đều vượt kế hoạch đề ra; Chăn nuôi đàn trâu đạt 94% KH, đàn gia cầm đạt 87% KH; Thu ngân sách đạt trên 50% tăng so với cùng kỳ năm trước là 25,61%; An ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định …

Những tháng cuối năm 2019, UBND xã Vi Hương đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 106 triệu đồng trở lên; Chỉ đạo cấy hết diện tích vụ mùa đúng khung thời vụ và gieo trồng vụ đông; Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; Huy động trẻ đến trường đạt 100%; 100%  trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ….Cũng tại  kỳ họp, đại diện HĐND, UBNDN, Ủy ban MTTQ xã đã thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo và các vấn đề liên quan đến kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả HĐND xã Vi Hương đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND xã đề. Đồng thời, yêu cầu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, các đại biểu HĐND xã Vi Hương cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, lắng nghe, nắm bắt các tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có các giải pháp giải quyết, tạo sự đồng thuận; tăng cường hoạt động giám sát nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 02 dự thảo nghị quyết của HĐND xã trình tại kỳ họp về: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về chương trình giá sát của HĐND xã năm 2019.