HĐND XÃ TÂN TIÊN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng 07/6/2019, HĐND xã Tân Tiến tổ chức kỳ họp thứ tám khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban pháp chế HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử.

 Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Tân Tiến

Theo báo cáo của UBND xã Tân Tiến trong 6 tháng đầu năm xã đã tập trung thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách đạt 53,3%. Tình hình an ninh quốc phòng tiếp tục ổn định và giữ vững.  Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường sử dụng nước sạch được đẩy mạnh; công tác văn hóa – thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp. Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Trong 6 tháng cuối năm, xã Tân Tiến tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt kế hoạch giao, làm tốt công tác chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác y tế quốc gia, công tác dân số KHHGĐ, tăng cương công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4dự thảo nghị quyết: dự thảo Nghị quyết về đề án xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn giai đoạn 2019 – 2021; dự thảo Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020; tờ trình Nghị quyết về kết quả giám sát Ban phát triển nông thôn mới trong việc quản lý, sử dụng các khoản quỹ và một số nhiệm vụ quan trọng khác./.