HĐND XÃ QUANG THUẬN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI

0

Sáng 26/9/2019, HĐND Quang Thuận khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND xã và thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 Kỳ họp thứ mười HĐND  xã Quang Thuận

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ “việc củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền của  xã nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra và Nghị quyết của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021”

Theo đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm đối với 01 đại biểu HĐND xã, thành viên Ban pháp chế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bàn Tiến Hùng do đi xuất khẩu lao động.Trên tinh thần tập trung dân chủ, tại kỳ họp HĐND xã Quang Thuận đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với đồng chí Lâm Ngọc Quyến – Bí thư Đảng ủy xã Quang Thuận. Kế quả, đồng chí Lâm Ngọc Quyến – Bí thư Đảng ủy xã đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021/.