HĐND XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA I NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng 28/02/2020, HĐND xã Quân Hà tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và 38 vị đại biểu HĐND xã Quân Hà.

 Ra mắt các chức danh HĐND xã Quân Hà khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Quân Hà đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó các ban HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và thành viên UBND xã. Kết quả Đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, đồng chí  Đinh Duy Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết xác nhận bầu cử các chức danh của HĐND, UBND và ủy viên UBND xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt  100%. Việc bầu các chức danh được HĐND xã tiến hành dân chủ, công khai, đúng luật và theo đề án nhân sự được Huyện ủy  Bạch Thông phê duyệt. Tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2020; Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021/.