HĐND XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM

Ngày 28/12/2021, xã Quân Hà tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP,AN năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. .Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh kỳ họp HĐND xã Quân Hà

Năm 2021 UBND xã Quân Hà đã triển khai thưc hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết HĐND, một số chỉ tiêu đạt khá và vượt như: Cây lúa thực hiện đạt 100% KH, Cây ngô đạt gần 99% KH, Các cây màu khác như khoai lang, đỗ tương đều vượt kế hoạch đề ra; đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh sảy ra; thu ngân sách đạt 100% KH, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo lộ trình, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện, tỉnh công nhận xã Quân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (đạt 19/19 tiêu chí).  An ninh chính tri và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định …

Tại kỳ họp HĐND xã Quân Hà đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá, chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QP, AN trong năm 2022. Đồng thời, cũng đã thảo luận và thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; QP-AN năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND xã…/.

Ngọc Diệp