HĐND XÃ PHƯƠNG LINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM.

Ngày 07/6/2019, HĐND xã Phương Linh tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XIX nhiệm kỳ (2016-2021) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nông Quốc Dũng, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

 HĐND tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XIX nhiệm kỳ (2016-2021)

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2019. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo của UBND xã về thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm, phương án thu, chi ngân sách 7 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8;  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2019. Thông báo của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ tám HĐND xã. Tại kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến cư tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Nghị quyết về việc thông qua phương án sáp nhập xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông.

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã khóa XIX; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.