HĐND XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2021 -2026

Ngày 6/7/2021, HĐND xã Nguyên Phúc đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.  

   Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Nguyên Phúc  nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu cho 15 vị đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã Nguyên Phúc trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND xã trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, sáng suốt, bầu chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực để giữ các chức danh chủ chốt của xã, bầu các chức danh các ban của HĐND và các thành viên UBND xã khóa XX.

 Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đinh Xuân Bằng – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã.  Ông Vi Hồng Nam  tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã. Ông Triệu Nguyễn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tái cử chức vụ chủ tịch UBND xã. Ông Hoàng Minh Hảo – Phó chủ tịch UBND xã tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Xã hội, Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt nam xã Nguyên Phúc cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND xã. Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình dự thảo về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã Nguyên Phúc khóa XX trong năm 2021./.

Đào Kiên