HĐND XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng 14/6/2019, HĐND xã Nguyên Phúc tổ chức kỳ họp thứ chín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có Bà Trần Thị Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

 Bà Trần Thị Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đại tại kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND xã Nguyên Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2019, xã đã tập trung thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cây lúa thực hiện đạt 100% KH; cây ngô thực hiện đạt 110%KH, các cây màu khác thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao, thu ngân sách đết hết tháng 5/2019 đạt 41,63%. Tình hình an ninh quốc phòng tiếp tục ổn định và giữ vững.  Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường sử dụng nước sạch được đẩy mạnh; công tác văn hóa – thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp. Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Trong 6 tháng cuối năm, xã Nguyên Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt kế hoạch giao, làm tốt công tác chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác y tế quốc gia, công tác dân số KHHGĐ, tăng cương công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 tờ trình, dự thảo nghị quyết: dự thảo Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020./.