HĐND XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 14, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

0

Sáng 31/12/2020, HĐND xã Nguyên Phúc tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

                Đ/c Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Năm 2020, xã Nguyên Phúc chỉ đạo cấy lúa gieo cấy đạt 108% kế hoạch; cây tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.200 tấn, thu ngân sách cả năm được 130 triệu đồng, đạt 104%, các chương trình dự án nông nghiệp triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Ma Anh Quyết, Trưởng công an. Đồng thời, đã tổ chức thảo luận và đóng góp vào các báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.
Kỳ họp đã thông qua 5 tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2020 HĐND xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngọc Diệp-Trung tâm VH,TT&TT