HĐND XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG.

Chiều ngày 28/5/2019, HĐND xã Nguyên Phúc đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh Kỳ họp bất thường HĐND xã Nguyên Phúc

Tại kỳ họp, HĐND xã đã đánh giá kết quả công tác triển khai và thực hiện Đề án sáp nhập thôn xã Nguyên Phúc; Dự thảo Đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo quy định; Báo cáo thẩm tra Ban pháp chế HĐND xã Nguyên Phúc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết  về việc sáp nhập và đặt tên thôn của UBND xã Nguyên Phúc.

Sau khi thảo luận các đại biểu đã  nhất trí 100% với Dự thảo Đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo quy định đó là tiến hành sáp nhập 02 thôn  Ngoàn và thôn Khuổi Ỏ thành 01 thôn, dự kiến tên thôn sau khi sáp nhập  là thôn Ngoàn. Kỳ họp đã thông quà tờ trình  đề nghị ban hành Nghị quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập 02 thôn Ngoàn và Khuổi Ỏ để thành lập một thôn mới và thống nhất tên thôn mới thuộc xã Nguyên Phúc