HĐND xã Mỹ Thanh tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016.

0

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014 HĐND xã Mỹ Thanh tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa 18 nhiệm kỳ 1011- 2016. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hà UVBTV Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp HĐND xã đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; QP-AN năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kiểm điểm của UBND xã về công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2014, chương trình công tác năm 2015. Trong năm 2014, diện tích gieo trồng cây lúa đạt 142,2 ha, trong đó vụ xuân là 66,6 ha; vụ mùa là 75,6 ha, sản lượng đạt trên 600 tấn. Về chăn nuôi mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng xã duy trì số lượng đàn giá súc trên 900 con, và gia cầm trên 2 nghìn con tăng so với năm 2013. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng. Công tác văn hóa chế độ chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.  Bước sang năm 2015 xã Mỹ Thanh phấn đấu tăng năng suất cây lúa, tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm và tăng cường công tác thú y, hạn chế dịch bệnh. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý và vay vốn để đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Tại kỳ họp HĐND xã đã giải trình và làm rõ một số vấn đề mà cử tri, các đại biểu HĐND xã Quan tâm, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được, những việc còn hạn ché, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà UVBTV Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thanh trong năm vừa qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung về tăng trưởng kinh tế, xã hội của huyện. Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu xã cần tiếp tục đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể . Hoàn thiện các chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh hoạt động giám sát HĐND, quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường. Tại kỳ họp thường trực HĐND xã cũng đã thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của năm 2014, nhiệm vụ năm 2015, thông qua 3 nghị quyết về nhiệm vụ năm 2015.