HĐND XÃ MỸ THANH TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Sáng 22/5/2019, HĐND xã Mỹ Thanh tổ chức kỳ họp bất thường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Toàn cảnh kỳ họp bất thường HĐND xã Mỹ Thanh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp đã thông qua đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo kế hoạch số 221 ngày 24/4/2019 và Hướng dẫn số 240 ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn.  Theo đó, UBND xã Mỹ Thanh đã triển khai, tuyên tuyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng và các văn bản liên quan đến công tác sáp nhập thôn, bản tới nhân dân trên địa bàn xã. Theo đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo quy định giai đoạn 2019 – 2020 thì xã Mỹ Thanh có 04 thôn sẽ được thực hiện việc sáp nhập là thôn Bản Luông 1, thôn Bản Luông 2 sáp nhập thành thôn Bản Luông; thôn Khau Ca , thôn Khuổi Duộc sáp nhập thành thôn Khau Ca. Theo địa lý hành chính cũ thì xã có 9 thôn. Thực hiện đề án sáp nhập xã Mỹ Thanh còn 7 thôn. Kỳ họp đã thảo luận và thống nhất nội dung của đề án, đồng thời các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn theo quy định giai đoạn 2019 – 2020./.