HĐND XÃ LỤC BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ, NHIỆM KỲ 2021 – 2022

Sáng 14/6/2022, HĐND xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ tư khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Duy Luân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Lục Bình, nhiệm kỳ 2021 -2026

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã Lục Bình đã cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Về sản xuất nông – lâm – nghiệp một số cây trồng thực hiện hoàn thành  đạt và vượt kế hoạch giao. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thu ngân sách đạt 46% kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện có hiệu qủa, an ninh trật tự được đảm bảo…Kỳ họp đã thảo luận, đóng góp bổ sung vào các báo cáo, đồng thời bầu miễn nhiệm đại biểu HĐND, Ủy viên ủy ban và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an xã Lục Bình.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết: Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023; Tờ trình miễm nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thôi làm đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026./.

Ngọc Diệp