HĐND XÃ LỤC BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI NHIỆM KỲ 2021 -2026

Sáng 29/7/2021, HĐND xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ hai khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Hội – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện  tại đơn vị bầu cử.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Lục Bình

Trong 6 tháng năm 2021, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Lục Bình được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, phòng chống thiên tai, các chỉ tiêu sản xuất vụ xuân cơ bản đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch như: diện tích gieo cây lúa đạt 100% kế hoạch; cây ngô và các cây màu khác đều đạt và vượt kế hoạch giao, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 46,8% kế hoạch giao, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hộ khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch giao như: Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi bùng phát ảnh hưởng đến việc phát triển, tái đàn lợn; công tác phòng chống dịch Covid – 19 còn gặp nhiều khó khăn…

Đại biểu HĐND xã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã

  Tại kỳ họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung, kết quả các báo cáo được thông qua tại kỳ họp, đồng thời cũng đã có một số ý kiến, kiến nghị liên quan như: Cần giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn, quan tâm đầu tư, sửa chữa một số kênh mương thủy lợi vì đã xuống cấp…

Kỳ họp đã tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Hoàng Văn Trí , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và bầu ông Nguyễn Văn Hậu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Lục Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Kỳ họp đã thông qua 7 tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán thu – chi ngân sách; về chương trình hoạt động, giám sát của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngọc Diệp