HĐND XÃ HÀ VỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG.

Ngày 29/5/2019, HĐND xã Hà Vị tổ chức kỳ họp thứ 8 kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sáp nhập thôn chưa đạt chuẩn xã Hà Vị gồm hai thôn Pá Yếu và thôn Thôm Pá. Dự kỳ họp có bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp bất thường HĐND xã Hà Vị.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí: Nông Văn Trình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc sáp nhập hai thôn Pá Yếu và thôn Thôm Pá là phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Tinh gọn bộ máy, giảm số lượng, đồng thời tạo sự gắn bó. Củng cố sức mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trong việc đầu tư nguồn nhân lực, giảm chi ngân sách của địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã tập trung xem xét  tờ trình, dự thảo Nghị quyết  về Đề án sáp nhập hai thôn Pá Yếu và thôn Thôm Pá để thành một thôn tên gọi mới là thôn Đoàn Kết. Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận tại Kỳ họp và thống nhất cao với các nội dung về Đề án sáp nhập để thành lập thôn Đoàn Kết.