HĐND xã Dương Phong tổ chức Kỳ họp thứ 9 khóa 18 nhiệm kỳ 1011- 2016.

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014 HĐND xã Dương Phong tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa 18 nhiệm kỳ 1011- 2016. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Năm 2014, HĐND xã Dương Phong đã  thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ với các tổ đại biểu; xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các cử tri, xem xét và đề xuất giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tiếp xúc đại biểu các cấp để trình bày, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cũng tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; QP-AN năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kiểm điểm của UBND xã về công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2014, chương trình công tác năm 2015. Trong năm 2014, qua đánh giá của kỳ họp trong năm 2014 tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn được giữ vững và phát triển. Tổng diện tích cây lúa đạt được 132, 4ha/127ha  đạt 104% KH; trong đó lúa nương trồng được là 23,5 ha. Năng suất lúa ước đạt 707 tấn tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2013; Một số loại cây trồng như cây ngô là 42ha, cây lạc là 5,3 ha, cây sắn 12ha. Trong năm 2014 cây cam, quýt trồng mới được hơn 44ha đạt 194% KH. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng một số chỉ tiêu đạt còn thấp, chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa cao, công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, quản lý đất đại chưa chặt chẽ. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Phong trong năm vừa qua. Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu xã cần tiếp tục đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường. Kỳ họp cũng đã dành thời gian để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, các ý kiến của cử tri quan tâm. Tại kỳ họp thường trực HĐND xã cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu và giải pháp phát triển KT-XH, AN – QP năm 2014 và các nhiệm vụ trong năm 2015. Tại kỳ họp cững đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã.