HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai tại Vũ Muộn

Ngày 14/11/2018, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Bạch Thông do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn xã Vũ Muộn.

 Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vũ Muộn

Qua khảo sát cho thấy, công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai được xã quan tâm thực hiện, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và các loại hồ sơ liên quan…Tuy nhiên công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Vũ Muộn còn một số tồn tại: việc chỉnh lý biến động đôi lúc chưa kịp thời. Còn để xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai như: người dân tự ý đổ đất, làm nhà xuống ruộng, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn chưa khoa học…./.