HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai tại Hà Vị

Ngày 14/11/2018, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Bạch Thông do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn xã Hà Vị từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018.

Qua khảo sát nhìn chung công tác quản lý đất đai được địa phương quan tâm, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát, thống kê, tổng hợp các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất vào các công trình, dự án; thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai theo thẩm quyền; hồ sơ địa chính cơ bản được lưu trữ, bảo quản và cập nhật, chỉnh lý biến động theo quy định.  

 

Tại buổi làm việc, đoàn cũng đề nghị với xã Hà Vị cần cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; công tác lập hồ sơ công việc, lưu trữ văn bản cần khoa học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác phần mềm quản lý đất đai./.

Qua khảo sát nhìn chung công tác quản lý đất đai được địa phương quan tâm, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát, thống kê, tổng hợp các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất vào các công trình, dự án; thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai theo thẩm quyền; hồ sơ địa chính cơ bản được lưu trữ, bảo quản và cập nhật, chỉnh lý biến động theo quy định.   Tại buổi làm việc, đoàn cũng đề nghị với xã Hà Vị cần cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; công tác lập hồ sơ công việc, lưu trữ văn bản cần khoa học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác phần mềm quản lý đất đai./.