HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21/5/2019, Ban Pháp chế – HĐND do ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Bạch Thông giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong thời qua.

 Đoàn giám sát Ban Pháp chế, HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện

Trong thời gian qua Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường luôn được huyện quan tâm thực hiện, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh người dân đã dần có ý thức, trách nhiệm quan tâm hơn trong việc bảo vệ, vệ sinh môi trường chung. Các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức chủ động thực hiện tốt các cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, các đề án bảo vệ môi trường… Từ năm 2016 ngành chức năng huyện Bạch Thông thực hiện 05 cuộc kiểm tra, phát hiện 31 vụ vi phạm, thuộc lĩnh vực khoáng sản, xử phạt hơn 200 triệu đồng…Bên cạnh đó công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện còn một số tồn tại: ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao còn tình trạng vứt rác, chất thải, xác súc vật bừa bãi nơi công cộng, nguồn nước. Tình trạng vứt bỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật còn bừa bãi làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt hàng ngày…

Tại buổi giám sát huyện cũng đề nghị trong thời gian tới ngành chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đặc biệt đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho cơ quan chuyên môn cấp huyện để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường…

Phát biểu kết luận buổi giám sát ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện cần quan tâm hơn tới việc bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến nông, lâm sản, việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép…Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn về công tác bảo vệ môi trường tại Mỏ chì kẽm Nà Lẹng – Nà Cà tại xã Sỹ Bình./.