HĐND huyện giao ban công tác quý I năm 2018

Ngày 21/3/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2018. Tham dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, Phó CT HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) HĐND các xã, thị trấn; Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân; Trưởng, (Phó) ban 02 Ban HĐND các xã, thị trấn (có mặt 57 đại biểu). Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; các xã Cẩm Giàng, Hà Vị, Sỹ Bình, Dương Phong trình bày báo cáo tham luận về “Kinh nghiệm trong việc xem xét các báo cáo tại kỳ họp của HĐND”; các xã Tân Tiến, Vi Hương, Mỹ Thanh, Vũ Muộn trình bày báo cáo tham luận về “Kinh nghiệm trong việc thẩm tra các báo cáo của các Ban HĐND”.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu bổ sung của Thường trực HĐND huyện, các xã, thị trấn; đại diện Đoàn hội thẩm nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện và các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung cần triển khai như sau: Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc UBND, các cơ quan liên quan cùng cấp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018. Tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch, điều hoà và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND theo luật định và phiên họp Thường trực HĐND mở rộng để rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2017, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND giữa năm 2018. Tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2018, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, thông qua chương trình giám sát của HĐND năm 2019… Đối với các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm xong trước 15/6/2018. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân tại địa phương.