HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI XÃ QUANG THUẬN

0

Sáng ngày 08/5/2024, Đoàn công tác, HĐND huyện do đồng chí Phùng Đức Hậu, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Quang Thuận.

 Đoàn công tác, HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã Quang Thuận.

 Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên đia bàn xã Quang Thuận đã đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao hiểu biết của người dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất. Qua các lớp học nghề người lao động nông thôn đã chủ động hơn trong sản xuất, áp dụng các kiến thức đã học để mở rộng sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và chất lượng sản phẩm, tăng thêm thu nhập cho gia đình; góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống xã hội.

Từ năm 2021 đến nay thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động, nông thôn toàn xã có hơn 70 lao động nông thôn được học nghề, chủ yếu là người thuộc diện người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, còn lại là lao động nông thôn khác được hỗ trợ học nghề. Theo thống kê số người trong độ tuổi lao động 1.455 người.Trong đó: Số người có việc làm 1081 người. Số người không tham gia lao động: 374 người. Lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ: 278 người, đạt 21,40%.  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 1110/1455 người, chiếm 76,28 %… Dự kiến năm 2024 sẽ mở được 03 lớp học nghề với 120 người tham gia.

Tuy nhiên công tác đào tạo nghề tại xã Quang Thuận vẫn gặp một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về dạy nghề cho lao động nông thôn hiệu quả chưa cao, chưa sâu sát cho từng đối tượng. Các ngành nghề đào tạo chưa đa dạng, chưa xuất phát từ nhu cầu thị trường lao động, chưa chú trọng đào tạo các nhóm nghề. Nhiều học viên được đào tạo nghề nhưng không duy trì được nghề, chưa thực sự áp dụng kiến thức học nghề để mưu sinh với nghề đã học.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đề nghị HĐND xã Quang Thuận cần tăng cường giám sát việc thực hiện đào tạo nghề, giới thiệu viêc làm cho lao đông tại địa phương, tăng cường khảo sát các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. UBND xã phải thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trên địa bàn, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đào tạo nghề, giới việc làm cho lao động tại địa phương…/.

Đào Kiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây