HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ PHƯƠNG LINH

Chiều 21/5/2019, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu số 01 do ông Ngọc Văn Thoa – Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vi Hương làm tổ trưởng đã có buổi giám sát về công tác giảm nghèo tại xã Phương Linh.

 Đoàn giám HĐND huyện giám sát tại xã Phương Linh

Đoàn đã tiến hành giám sát một số nội dung như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch giảm nghèo hàng năm, công tác thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, thực hiện các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và huy động nguồn lực tại chỗ. Qua giám sát cho thấy hàng năm xã Phương Linh đã triển khai và quán triệt các văn bản hướng của cấp trên về công tác giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền  về các chính sách của Đảng, Nhà nước tới tầng lớp nhân dân. Hiện nay, toàn xã có 409 hộ với 1.744 nhân khẩu, qua điều tra rà soát năm 2017 có 39 hộ nghèo, năm 2018 có 40 hộ. Các nguồn hỗ trợ của Nhà nước đều được triển khai đến các nghộ nghèo trên địa bàn xã năm 2017 hỗ trợ tiền điện cho 29 hộ với tống số tiền trên 17 triệu đồng; năm 2018 hỗ trợ chơ 27 hộ với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Về bảo hiểm y tế năm 2017 hỗ trợ cho 29 hộ với 142 thẻ, 2018 hỗ trợ cho 40 hộ với 152 thẻ. Nguồn vốn chương trình 135 được đầu tư đường giao thông thôn Khuổi Chả, hỗ trợ nuôi trâu cái sinh sản cho 02 hộ với trên 27 triệu, hỗ trợ trồng hồng không hạt cho 04 hộ với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ tạo chỗ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đoàn đã ghi nhận và biểu dương kết quả triên khai công tác giảm nghèo tại địa phương, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, hướng dẫn cụ thể các văn bản liên quan, ưu tiên các chế độ cho hộ nghèo nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số../.