HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÒNG CCCR

Hơn 2000 lượt người được tuyên truyền về công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, đây là số liệu được Hạt kiểm lâm huyện thống kê, sau khi đơn vị này phối hợp với các địa phương tổ chức hơn 32 cuộc tuyên truyền tại các xã, thị trấn từ đầu năm đến nay.

Cán bộ kiểm lâm huyện cùng người dân kiểm tra công tác phòng CCCR

Theo đó Hạt kiểm lâm huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về các kiến thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhất là thời điểm nắng nóng. Bên cạnh đó kiểm lâm viên địa bàn cũng tăng cường hướng dẫn tại hiện trường cho người dân thực hiện làm đường băng cản lửa khi khai thác gỗ rừng trồng và đốt dọn hiện trường rừng trồng. Song song với đó Hạt kiểm lâm huyện thực hiện quản lý tốt các biển tuyên truyền bảo vệ rừng tại các xã nhằm nâng cao ý thức người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đào Kiên