HÀ VỊ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THÀNH XONG TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC THÔN CỐC XẢ

Trong năm 2019, xã Hà Vị có 02 tuyến đường nội thôn được xây dựng bằng nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường trục thôn Cốc Xả đoạn nối tiếp được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9, có chiều dài 392 m với tổng mức đầu tư 300.000.000đ, nhân dân tham gia đóng góp 375 công trong quá trình thi công tuyến đường.

Sau gần 01 tháng thi công xây dựng, đến nay tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ thi công, chất lượng công trình, kỹ – mỹ thuật đạt yêu cầu theo thiết kế. Tuyến đường trục thôn Cốc Xả có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của 65 hộ dân trong thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.