HÀ VỊ TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NTM

Sáng ngày 06/8/2019, Ủy ban nhân dân xã Hà Vị đã tổ chức tuyên truyền xây dựng NTM tại 02 thôn Nà Phả và Nà Cà.

Đây là 2 tuyến đường sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2019 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyến đường liên thôn nông thôn Nà Phả – Nà Cà sẽ được xây dựng có chiều dài 359m với tổng số vốn đầu tư trên 281 triệu đồng, nhân dân 02 thôn sẽ đóng góp ngày công lao động tham gia xây dựng tuyến đường .

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn Nà Phả – Nà Cà xã Hà Vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi lưu thông hàng hoá – góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại thôn Nà Cà: