HÀ VỊ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025

0

Sáng ngày 26/8/2019, Đảng ủy xã Hà Vị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp Đảng bộ xã khóa XI, các đồng chí Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể , các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai một số văn bản như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 153-KH/ĐU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông về triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 21/8/2019 của Đảng ủy xã Hà Vị về triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số văn bản hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp.

Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng./.