Hà Vị tích cực chăm sóc các cây trồng vụ mùa

0

Vụ mùa năm nay xã Hà Vị gieo cấy 102ha lúa mùa, giống chủ yếu được bà con đưa vào gieo cấy là bao thai, khang dân, HT1.

 

Ngoài ra, xã con trồng 15ha cây ngô, 10ha rau các loại. Đến nay, phần lớn diện tích lúa mùa trên địa bàn đang ở thời điểm bén rễ hồi xanh và bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tập trung vận động, hướng dẫn nông dân tích cực chăm bón, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh gây hại để diện tích lúa mùa được phát triển tốt. Theo đó, tại các cánh đồng lúa, ngô trên địa bàn xã nhân dân đang tích cực chủ động làm cỏ, bón phân và phun thuốc trừ sâu trên những diện tích lúa xuất hiện sâu gây hại.