Hà Vị nhận Cờ thi đua “đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2011

0

Ngày 26/4/2012, UBND xã Hà Vị (huyện Bạch Thông) tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công an tặng “đơn vị có thành tích thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2011.

Hà Vị là địa bàn giáp ranh với nhiều xã trong và ngoài huyện, tình hình an ninh trật tự những năm trước còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Để giữ vững tình hình an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế  – xã hội ở các địa phương, Đảng bộ và chính quyền xã Hà Vị đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp, trong đó xác định thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Thực hiện phong trào, lực lượng công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền ra Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện đến các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trong xã.

 

 

Lãnh đạo xã Hà Vị nhận Cờ thi đua của Bộ Công an

 

Hằng năm, Hà Vị luôn tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” (19/8), diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào. Qua các diễn đàn, quần chúng nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, các đoàn thể xã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an triển khai có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng khu dân cư an toàn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng đi cai nghiện về và các đối tượng đang theo dõi giáo dục tại xã… góp phần hạn chế tình hình tái phạm của các loại đối tượng.

Cùng với việc triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến các ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã và các thôn bản, UBND xã Hà Vị cùng lực lượng Công an – Quân sự xã đảm bảo chế độ thường trực, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, tổ chức trấn áp các loại tội phạm; xử lý nghiêm những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân. Do làm tốt công tác tổ chức huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp tích cực của nhân dân nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hà Vị luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, xã Hà Vị đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2011./.