HÀ VỊ HOÀN THÀNH TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN THÔN NÀ PHẢ – NÀ CÀ

Tuyến đường liên thôn nông thôn Nà Phả – Nà Cà được khởi công xây dựng từ giữa tháng 8 năm 2019, có chiều dài 359m được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia nông thôn mới với tổng mức đầu tư 281.428.000đ, nhân dân tham gia đóng góp 247 công trong quá trình thi công tuyến đường.

Công trình do Ban quản lý dự án xã làm chủ đầu tư, sau gần 01 tháng thi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ thi công, chất lượng công trình, kỹ – mỹ thuật đạt yêu cầu theo thiết kế. Đây là một trong 02 tuyến đường liên thôn nông thôn được xây dựng trong năm 2019.

Tuyến đường giao thông liên thôn Nà Phả – Nà Cà có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi lưu thông hàng hoá – góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.