GƯƠNG NGƯỜI UY TÍN TIÊU BIỂU

0

Hơn 10 năm qua, Ông Lục Văn Bột ở thôn Khau Mạ, xã Hà Vị đảm nhiệm cương vị là người uy tín của thôn, là tấm gương được người dân nơi đây tin tưởng và quý trọng.

 Ông Lục Văn Bột vận động người dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những năm trước đây đời sống bà con thôn Khau Mạ gặp rất nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Trước những khó khăn vất vả như vậy, nhưng với vai trò trưởng thôn và là người uy tín ông Bột  luôn nhận thức làm sao phải tuyên truyền cho bà con hiểu rõ và thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận, mà trước hết là phải vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Hà Vị, ông đã vận động bà con trong thôn đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, dám nghĩ dám làm, đặc biệt là có sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của toàn thể bà con nhân dân. Thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận phát động, ông đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động bà con hưởng ứng thực hiện, đóng góp công sức, ngày công, hiến đất, chặt cây để mở rộng đường đi trong thôn, giữ gìn vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe…Hiện thôn đã xây dựng được câu lạc bộ làng văn hóa, làng sức khỏe, có 01 tổ hòa giải, 01 tổ an ninh, 01 tổ Phòng chống cháy rừng đảm bảo cho công tác lãnh, chỉ đạo tại thôn. Tình hình chính trị, an ninh xã hội được ổn định từ đó bà con phấn khởi, yên tâm, nỗ lực lao động sản xuất. Ông Lục Văn Bột người uy tín thôn Khau Mạ, xã Hà Vị cho biết:

“Thấy được lợi ích đáng quí như vậy đem lại cho bà con, cho làng xóm và cho xã hội từ những việc mình đã làm, tôi nguyện trong thời gian tiếp theo luôn tiếp tục phấn đấu làm tốt vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như bà con và các cấp lãnh đạo đã tin tưởng cũng như sẽ vận động cho được nhiều người cùng làm theo như mình”.

Trong gia đình ông luôn có lối sống lành mạnh, hòa thuận, là tấm gương để các gia đình, cộng đồng noi theo. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn được công nhận gia đình văn hóa, nhiều năm được bình bầu là hộ tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong phát triển kinh tế gia đình, ông Bột luôn hăng say lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá để tăng thu nhập. Nhờ vậy, hằng năm gia đình ông có thu nhập từ 70-100 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi địa phương vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới gia đình ông đã tham gia đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường nội thôn… Trong hoạt động xã hội, ông luôn phối hợp tốt với lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong thôn làm tốt công tác tuyên truyền. Bằng những hành động thực tế, miệng nói tay làm, công tác tuyên truyền luôn chú trọng đến các hội nghị thôn, hội nghị các đoàn thể để phổ biến giúp nhau cách làm ăn, giữ gìn an ninh thôn; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học, khuyến tài. Vì vậy, con cháu gia đình ông Bột cũng như bà con trong thôn luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đề ra. Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó chủ tịch UBND xã Hà Vi cho biết: “Ông Lục Văn Bột là một người luôn được tất cả cán bộ, và người dân trong thôn hết sức tín nhiệm, yêu quí bởi vì ông luôn luôn nói đúng, làm đúng những điều hay, điều tốt. Không chỉ có như vậy mà đáng quí hơn là lúc nào ông cũng chịu khó, nhiệt tình, tận tụy giải thích, hướng dẫn, vận động bà con làm theo những điều tốt, điều cần thiết để được lợi, được phát triển tiến bộ từng gia đình và cả thôn, cả xã…Nhiều việc ông làm không ngại khó, không biết mỏi mệt như luôn đi đến từng nhà thăm hỏi và vận động hăng hái lao động sản xuất để giảm nghèo, đóng góp làm đường giao thông, công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, đi vận động bà con nâng cao cảnh giác, giữ ghìn an ninh – trật tự, tham gia hòa giải tốt những mâu thuẫn, thắc mắc trong làng xóm, vận động mọi người tạo điều kiện cho con cháu học hành.”

 Những năm gần đây, cuộc sống của người dân thôn Khau Mạ đã được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, người dân trong thôn chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế. Có được những kết quả này, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của ông Lục Văn Bột. Nhờ sự vận động, tuyên truyền tích cực của ông nên hầu hết bà con trong thôn đã biết lựa chọn các loại giống có năng suất cao để nâng cao thu nhập, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo. Đến nay thôn chỉ còn 6/56 hộ nghèo, đường vào thôn bê tông sạch đẹp, thông thoáng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục cũng được coi trọng hơn, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được các hộ trong làng hưởng ứng. Các quy ước được thực hiện nghiêm túc, thôn không có người nghiện ma túy, không có việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ, gây mất đoàn kết. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt trên 90%.

Những kết quả đã đạt được của người dân thôn Khau Mạ xã Hà Vị có một phần đóng góp không nhỏ của cá nhân ông Lục Văn Bột, ông chính là hạt nhân gây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng thôn, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.