GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG HAY CHỐNG ĐẢNG

Trước thềm Đại hội XIII, Trung ương Đảng đã tổ chức xin ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Lợi dụng việc này, ông Nguyễn Sơn Lộ (Minh Đường), Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển (SENA) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dưới danh nghĩa thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước. Những luận điệu sai trái đó có tác động tiêu cực, gây tâm lý nghi ngờ, mơ hồ, mất cảnh giác “a dua” theo tư tưởng phản động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không biết ông Nguyễn Sơn Lộ (Minh Đường) sinh ra, lớn lên ở đâu; Với vị trí, chức vụ hiện tại chắc chắn ông đã có quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đã có những đóng góp nhất định cho các cơ quan, ban, ngành… để được các cấp, các ngành ghi nhận thành tích. Nhưng không hiểu sao trước việc góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ông lại hành động như vậy.
Càng gần đến ngày Đại hội, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội chính trị diễn ra càng rầm rộ hơn. Đề nghị mọi người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện và “miễn dịch” các nội dung thông tin xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Dù bao sóng gió, xong mọi người con đất Việt chân chính luôn vững tin vào Đảng, và chế độ xã hội chủ nghĩa; mong bác Trọng, bác Phúc, bác Ngân và các bác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các cô, dì, chú, bác, anh, chị tham dự Đại hội sẽ thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có tâm, có tầm để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, đưa đất nước ta sánh vai các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn./.

Hứa Đình Lôi -Công an huyện Bạch Thông

.

Trong bài hát Đảng là cuộc sống của tôi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết: Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng. Vẫn một màu sáng trong, Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời.
Lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua phát hiện ông Nguyễn Sơn Lộ (Minh Đường), Viện trưởng Viên nghiên cứu và phát triển (SENA) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dưới danh nghĩa thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước ta. Những luận điệu sai trái có tác động tiêu cực, gây tâm lý nghi ngờ, mơ hồ, mất cảnh giác “a dua” theo tư tưởng phản động trong cán bộ đảng viên.

Không biết ông Nguyễn Sơn Lộ (Minh Đường), Viện trưởng Viên nghiên cứu và phát triển (SENA) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sinh ra, lớn lên ở đâu, không biết ông có tuổi thơ vất vả như tôi không, nghĩ chắc là không. Nhưng với vị trí, chức vụ hiện tại chắc chắn ông đã có quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đã có những đóng góp không nhỏ cho các cơ quan, ban, ngành… để được các cấp, các ngành ghi nhận thành tích. Nhưng không hiểu sao dưới danh nghĩa thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước ta. Những luận điệu sai trái có tác động tiêu cực, gây tâm lý nghi ngờ, mơ hồ, mất cảnh giác “a dua” theo tư tưởng phản động trong cán bộ đảng viên.
Vẫn trích bài hát Đảng là cuộc sống của tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có đoạn: Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người, từ thủa còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, dù bao sóng gió, xong mọi người con đất Việt chân chính luôn vững tin vào Đảng, vào Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đều mong bác Trọng, bác Phúc, bác Ngân và các bác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các bác, cô, dì, chú, anh, chị tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn tham gia các văn kiên, chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ tầm để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, đưa đất nước ta sánh vai các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn./.
Tác giả bài viết Hứa Đình Lôi
(Công an huyện Bạch Thông)