GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trên địa bàn huyện có 2 Di tích nổi tiếng là Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, xã Cẩm Giàng, Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng. Những năm trở lại đây, các trường học không chỉ riêng ở huyện Bạch Thông đã tổ chức nhiều đợt hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham quan các địa điểm trên, qua đó không chỉ góp phần giáo dục lịch sử mà còn giúp học sinh có được những kiến thức lịch sử bằng thực tiễn.

Trường TH&THCS Mỹ Thanh thăm quan trải nghiệm tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng

Tham gia hoạt động trải nghiệm là khối lớp  6,7,8,9  Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Mỹ Thanh tại Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, xã Cẩm Giàng. Hơn 140 em học sinh lần lượt được tham quan nhà tưởng niệm, được nghe câu chuyện về Bác Hồ và Thanh niên xung phong nơi Bác Hồ đến thăm tặng phân đội thanh niên xung phong  312 đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông  tại cầu Nà Cù xã Cẩm Giàng năm 1951 – 4 câu thơ “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên ”.

 Hoạt động trải nghiệm là một trong những môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhiều địa điểm được lựa chọn để các em tham quan, trải nghiệm gắn với nội dung của môn học. Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Mỹ Thanh đã tổ chức nhiều buổi ngoại khóa, trong đó có đến những di tích lịch sử nhằm khuyến khích học sinh chủ động, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương. Cô giáo Hứa Thị Gấm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Mỹ Thanh cho biết “Chúng tôi thường lựa chọn các khu di tích lịch sử trên địa bàn  tỉnh như: khu lịch sử Nà Tu, Khu di tích lịch sử đồn Phủ Thông, ngoài ra còn các khu di tích ngoài tỉnh như ATK Định Hóa…để cho các học sinh được tham quan và trải nghiệm.  Qua đó sẽ cho các em có được kiến thức lịch sử và hiểu hơn về truyền thống, được rèn kỹ năng sống nhiều hơn”

Hoạt động trải nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của học sinh, thông qua hoạt động trải nghiệm giúp học sinh được trực quan sinh động sự kiện, nhân vật lịch sử, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Huyện Bạch Thông luôn khuyến khích các trường học tổ chức những hoạt động trải nghiệm thiết thực, phù hợp với nội dung môn học và với điều kiện của từng trường học, khu vực dân cư sinh sống. Ông Đặng Hữu Dương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: “Từ đầu năm học đến nay, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia hoạt động trải nghiệm tại các di tích lịch sử trên địa bàn. Từ đó đã tạo hiệu ứng tốt, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương giúp các em biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước”.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm đã bồi dưỡng thêm tình yêu lịch sử, biết quý trọng những giá trị văn hóa của dân tộc cho các em học sinh; từ đó giúp các em vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng, ý thức và nhân cách công dân…; góp phần thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Đào Kiên