Giao ban khối đảng, đoàn thể tháng 8

Ngày 20/8/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị đánh giá công tác khối đảng, đoàn thể tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong tháng 8 huyện Bạch Thông kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào đảng. Thực hiện đề án số 06 của Tinh ủy đến nay toàn huyện có 121 tập thể, 259 cá nhân đăng ký 380 mô hình “Dân vận khéo”.Thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, cấp ủy và chính quyền được chú trọng. Các tổ chức hội, đoàn thể tích cực thăm nắm cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của hội…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong tháng 9 các Ban xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện Đại hội ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. Các hội, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM, phong trào dân vận khéo giai đoạn 2018 -2020…/.