GIAO BAN KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ THÁNG 01/2021

0

Ngày 20/01/2021 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác khối đảng, đoàn thể tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong tháng 01 các Ban xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho Huyện ủy công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng cho 12 đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên tổ chức thăm nắm tư tưởng quần chúng nhân dân trên địa bàn…Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể tích cực thăm nắm cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, phòng chống đói rét cho đàn gia súc; thực hiện tốt phong trào thi đua cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của hội…
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong tháng 02 các Ban xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết sau Đại hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý, theo dõi các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với gia đình người có công, Thương binh, Liệt sỹ, hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. Phối hợp chuẩn bị tốt các bước cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…/.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT