Giao ban công tác Công đoàn quý I/2016

Ngày 15/4/2016, Liên đoàn lao động huyện tổ chức giao ban công tác công đoàn quý I/ 2016.

Trong quý I/2016 các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với 48 xuất quà trị giá gần 18 triệu đồng; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, thông qua Hội nghị CBCNVC; Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết những chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh và phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong quý II/2016, Liên đoàn lao động huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đẩy mạnh và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội đồng thời đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016, gắn với đó là các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử, ngày bầu cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./