Giám sát việc thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg tại huyện

Ngày 31/10/2017, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện do bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2015 đến nay, thực hiện Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ huyện đã phân bổ trên 1 tỷ đồng cho 9 xã theo từng nội dung hỗ trợ: Trong đó  hỗ trợ đất sản xuất gần 3 nghìn ha, với kinh phí 190,5 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 38 hộ/7 xã kinh phí 49,4 triệu đồng; Nước sinh hoạt tập trung thôn Khau Mạ, xã Hà Vị tổng mức đầu tư 897 triệu đồng; hỗ trợ các hộ lao động có nhu cầu để mua máy nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi nghề là 15 hộ/1 xã, kinh phí hỗ trợ là 52,5 triệu đồng. Năm 2016 các hộ được hỗ trợ đất sản xuất là 0,67 ha/9 hộ/3 xã, kinh phí 67 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 7 hộ/3 xã với kinh phí trên 9,1 triệu đồng.

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị: Các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức sử dụng, bảo quản các công trình, thiết bị đã được hỗ trợ theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác phối hợp kịp thời với các phòng, ban, ngành liên quan trong việc hướng dẫn cơ sở thực hiện chính sách cũng như đề xuất phương án, cách thức hỗ trợ các nội dung phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người dân.