Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

0

Xem nội dung chi tiết tại đây