GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG GẮN LIỀN VỚI TÀI SẢN CÔNG

0

Chiều ngày 23/5/2023, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Trịnh Tiến Dũng – Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn huyện Bạch Thông. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, UBND huyện đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng đất công của HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn mặc dù đã được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có lúc, có nơi chưa được thực hiện đầy đủ, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số ít hộ dân còn hạn chế, nên xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công. Việc theo dõi tài sản của một số đơn vị còn mang tính hình thức, việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công có lúc chưa được kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị chưa nắm bắt kịp thời về số lượng và giá trị tài sản đơn vị mình quản lý, chưa thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo về tài sản nhà nước. Công tác quản lý đất đai, tài sản gắn liền với đất gặp nhiều khó khăn, do một số xã thực hiện sáp nhập, cán bộ phụ trách phải kiêm nhiệm nhiều, bên cạnh đó việc luân chuyển cán bộ định kỳ đã phần nào ảnh hưởng đến công tác thăm nắm về quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do địa bàn quản lý mới…

 Ông Trịnh Tiến Dũng – Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Qua buổi giám sát, ông Trịnh Tiến Dũng – Trưởng Ban kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý; giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả việc đầu tư các công trình xây dựng, tránh việc đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí…/.

Thanh Tuyền