GIÁM SÁT THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI QUÂN BÌNH

Chiều 10/5/2019, Đoàn công tác Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại xã Quân Bình

 Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Quân Bình

Đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa… Qua giám sát cho thấy việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy định. Trong 2 năm 2017 – 2018 UBND xã đã ban hành 14 văn bản để triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết như: Lĩnh vực tư pháp, Hộ tịch, Lao động thương binh xã hội…Cơ sở vật chất nhưa máy tính, máy in và một số phương tiện khác đáp ứng cho công tác thực hiện công tác cải cách hành chính

Đoàn giám sát HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính,có giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả CNTT vào lĩnh vực cải cách hành chính./.