GHI NHẬN TỪ “ DÒNG HỌ HIẾU HỌC” TIÊU BIỂU

Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học” đã được Hội Khuyến học huyện Bạch Thông triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Nhờ vậy trên địa bàn đã xuất hiện nhiều gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương điển hình cho gia đình và các dòng họ khác noi theo, điển hình là dòng họ Vũ tại xã Tân Tú.
Dòng họ Vũ xã Tân Tú, hiện có tổng số 52 gia đình với 50 hội viên hội khuyến học. Trong những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài luôn được dòng họ quan tâm, tập trung xây dựng đến nay trong dòng họ đã có 48 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, con em trong dòng họ đến tuổi đều được đến trường, không có cháu nào bỏ học. Phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, hàng năm công tác khuyến học dòng họ Vũ luôn được quan tâm tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, tuyên truyền sâu rộng đến mọi gia đình, tới các thành viên trong dòng họ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, việc cần thiết phải học cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành viên trong dòng họ đối với việc học tập. Qua đó đã làm thay đổi về nhận thức, làm chuyển biến hành vi trong mỗi thành viên dòng họ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” để mọi người, mọi nhà trong dòng họ thi đua học tập, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Ông Vũ Xuân Thu – Thôn Nà Hoan, xã Tân Tú chia sẻ: Cũng như các dòng họ khác, hàng năm dòng họ Vũ luôn quan tâm đến công tác khuyến học, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, bởi dòng họ Vũ ý thức được rằng: Đầu tư cho khuyến học là đầu tư cho tương lai và chỉ có thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kiến thức khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác và lao động sản xuất đạt hiệu suất, chất lượng cao cũng chính là để góp phần làm rạng danh cho dòng họ. Hàng năm Ban khuyến học dòng họ đều có tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác hoạt động phong trào hiếu học của dòng họ, biểu dương khen thưởng, vinh danh thành tích học tập tu dưỡng đạo đức của các con em và các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu; đồng thời đề ra phương hướng hoạt động phong trào hiếu học cho năm tiếp theo vào ngày giỗ tổ Họ Vũ ngày 16 tháng hai âm lịch hàng năm.
Việc xây dựng và duy trì quỹ họ được các gia đình trong dòng họ Vũ tích cực hưởng ứng đến nay nguồn quỹ họ thu được 66 triệu đồng. Từ nguồn quỹ họ đã kịp thời khen thưởng con em trong dòng họ có thành tích trong học tập và biểu dương gia đình trong họ là hộ gia đình hiếu học tiêu biểu . Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020 dòng họ đã khen thưởng cho 66 lượt cháu đạt học sinh tiên tiến, 23 lượt cháu đạt học sinh xuất sắc, 22 cháu đỗ đại học. Ông Vũ Thế Nghiệp – Trưởng Ban khuyến học dòng họ Vũ cho biết: Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” đến nay trong dòng họ đã trở thành phong trào thi đua học tập; người lớn hăng hái tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp do các ban ngành tổ chức về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng nấm, trồng rau các loại, chăn nuôi thú y; nghe tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật như luật an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chồng ma túy , kế hoạch hóa gia đình… con em trong dòng họ nô nức thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức trong các trường học, bậc học, cấp học từ mẫu giáo đến THPT, từ các cấp học phổ thông đến đại học.

Dòng họ Vũ vinh dự là một trong ba “ Dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc” được UBND huyện khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020

Chính vì nhờ có phong trào thi đua học tập, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, dòng họ Vũ đã có nhiều gia đình nắm bắt được khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, biết cách làm giàu chính đáng nên trong dòng họ không có hộ nghèo, số hộ khá ngày càng cao, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với kết quả đạt được, tại Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, dòng họ Vũ vinh dự là một trong ba “Dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc” được UBND huyện khen thưởng ./.

Thanh Tuyền