DUYỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Sáng ngày 24/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền, chương trình, kịch bản Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028…Đại hội Hội nông dân huyện dự kiến tổ chức vào ngày 8/6/2023. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên. Bầu Ban Chấp hành Hội nông dân huyện và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Hội nông dân huyện đã nỗ lực triển khai và chuẩn bị nội dung Đại hội sắp tới. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Hội nông dân huyện tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo theo ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đến tất cả cán bộ, hội viên và Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp…/.

Thanh Tuyền