Đưa vào sử dụng trụ sở UBND xã Cao Sơn

Sau hơn 01 năm thi công vừa qua công trình trụ sở UBND xã Cao Sơn được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc của cán bộ, công chức xã.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2014, do UBND huyện làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn xây dựng hơn 5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng có tổng diện tích 2250 m2, bao gồm 01 nhà làm việc 02 tầng với tổng diện tích gần 600 m2 và một số công trình phụ trợ khác như, sân trụ sở, tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ…Đây là trụ sở UBND xã, thị trấn thứ 11 trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng kiên cố trong những năm qua. Theo kế hoạch đến năm 2020 toàn huyện sẽ kiến cố 100% các trụ sở UBND xã, thị trấn còn lại, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ công chức xã, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương./.